TRAC Hakkında

TRAC

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) 1962 yılında kuruldu. Ancak 1980 yılında diğer derneklerle birlikte çalışmaları durduruldu. Kısa bir süre sonra derneğin çalışmalarına tekrar izin verildi. “Türkiye” kelimesinin dernek adlarında kullanımını sınırlayan kanun çerçevesinde “Türkiye” yerine “Telsiz” kelimesini alarak ismini “Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti” olarak değiştirdi. 2013 yılında ise İçişleri Bakanlığı’nın izni ile “Türkiye” kelimesi tekrar isminde yer almaya başladı. Kısa adı IARU (International Amateur Radio Union) olan Uluslararası Amatör Radyo Birliği’nde Türkiye’yi temsil eden ilk ve tek sivil toplum örgütüdür. Genel Başkanı Aziz Şasa’dır.

Tarihçe

1962 yılında Dr. Bedi Ezgi liderliğindeki bir grup radyo amatörlüğüne gönül vermiş kişi tarafından Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti adı altında İstanbul’un Şişhane semtindeki tarihi Frej apartmanında kurulmuştur.

Derneğin amacı, -o zaman- 3222 sayılı Kanunla yasak olan amatör telsizciliğin serbest bırakılması için çalışmalar yürütmek ve kitap ve dergiler yayınlayarak, kurslar düzenleyerek radyo amatörlüğün tanıtmak ve ön eğitimini sağlamak olmuştur. Cemiyetin ilk yayın organı olan Radyo Amatör Mecmuası’nın ilk sayısı Temmuz 1964’te yayınlanmıştır ama geçen zaman içinde hem yalnız hem de diğer meslek kuruluşları ve kurumlar ile ortak yürütülen lobi faaliyetleri bir netice yaratamamış ve 3222 sayılı Kanunda radyo amatörlüğüne izin verecek değişiklik gerçekleşmemiştir. Günümüzde ise Bursa Şubesi’nin bülteni yayınlanmaktadır. TRAC, 1965 yılında Uluslararası Amatör Radyo Birliği’ne katıldı.

07.04.1983 tarihinde 2813 sayılı Telsiz Kanununun çıkarılmasından sonra Türkiye’de radyo amatörlüğü bir ivme kazanıp daha da yaygınlaşmıştır.

TRAC; 1991 yılındaki 1. Körfez Savaşı’nda sivil savunmaya verdiği haberleşme desteğinden dolayı, 22 Haziran 1991 gün ve 20909 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan dernek olarak kabul edilmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Kızılay Derneği, AKUT Arama Kurtarma Derneği, bazı üniversiteler, T.C. Sağlık Bakanlığı ve bazı büyükşehir belediyelerinin itfaiye ile sağlık daire başkanlıkları ile işbirliği protokolleri yapmıştır.

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen depremde, anında yapılan haberleşme desteğiyle bölgenin irtibatını sağlamışlardır. 9 şubesiyle birlikte İzmir’de haberleşme desteği veren TRAC, daha önce meydana gelen deprem gibi doğal afetlerde de tüm şubeleriyle desteğini sağlamıştır.

Günümüzde 62 şube, 35 temsilcilik ve yaklaşık 3000 üyeyle çalışmalarına devam etmektedir.